Privacy Policy (in Dutch)

PRIVACY POLICY

 

Art. 1

 

De website www.satemwa-europe.com staat onder beheer van Satemwa Europe BVBA – hierna “SATEMWA” (BE 0598.728.837). Te contacteren via Satemwa Europe BVBA, Zilverenhoek 19, 2530 Boechout, Belgium, +32 497 51 57 02 of via [email protected]

 

Art. 2

 

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.satemwa-europe.com  worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. SATEMWA zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. SATEMWA kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

 

Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan SATEMWA denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

Art. 3

 

SATEMWA maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan SATEMWA de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

 

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

 

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

 

Art. 4

 

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij SATEMWA. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in Art. 1 van deze Privacy Policy.

 

Art. 5

 

SATEMWA is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

Art. 6

 

SATEMWA kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

 

Het verwerken van de bestelling.

Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan SATEMWA denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

Art. 7

 

Gegevens die door de klant aan SATEMWA zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel, wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

 

Art. 8

 

De gegevens die de klant aan SATEMWA verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

 

Art. 9

 

 

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. SATEMWA kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door SATEMWA voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.